Sơ đồ đường đi

Home Sơ đồ đường đi

SƠ ĐỒ CHỈ DẪN ĐƯỜNG ĐI

TRỤ SỞ CHÍNH
VĂN PHÒNG GIAO DỊCH
XƯỞNG SẢN XUẤT

TRỤ SỞ CHÍNH

  • Địa chỉ: Số 243/38D, đường Liên Khu 4-5, khu phố 5, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: (08) 66814789

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

  • Địa chỉ: Số 243/38D, đường Liên Khu 4-5, khu phố 5, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: (08) 66814789

XƯỞNG SẢN XUẤT

  • Địa chỉ: Số 243/38D, đường Liên Khu 4-5, khu phố 5, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: (08) 66814789