Các công dụng thú vị của nón bảo hiểm cũ

Các công dụng thú vị của nón bảo hiểm cũ

Các công dụng thú vị của mũ bảo hiểm cũ
Làm chậu hoa, đèn ngủ, đầu quay đĩa… là những công dụng thú vị của mỗi chiếc mũ bảo hiểm cũ mà ít người biết đến.
Những chiếc mũ bảo hiểm khi không sử dụng nữa có thể tái sử dụng vào nhiều việc khác nhau, vừa tiết kiệm lại tạo ra nét độc đáo.

Làm chậu hoa

mf-268-JPG-6633-1398412528.jpg
sandra-1-5420-1398412528.jpg
6a0111685b0529970c014e8aa52041-8598-8824
2007-05-13-00028-JPG-7597-1398412529.jpg
6025707740-0fdf3d7ea5-o-2565-1398412529.
flowerpot-helmet-9379-1398412529.jpg
Đèn

new-lamp-8295-1398412529.jpg
What-To-Do-WIth-Old-Helmets-6271-1398412
Loa

megahelmet-8820-1398412529.jpg
Vật trang trí

helmet-ant-21-8184-1398412529.jpg